GrepolisusNews
“Brave men are a city's strongest tower of defence.” (Alcaeus)
Lapithos
Katane
Ialysos
Hermonassa
Gonnos
Eubea
Dyme
Cythera
Byllis
Apollonia
Zacynthus
Thebes
Sestos
Rizinia
Paros
Oropos
Nicaea
Myonia
Lindos
Kos
Idalium
Helorus
Gela
Farsala
Edessa
Delos
Calydon
Baris
Hyperborea
Actium
Zakros
Troy
Sparta
Rethymno
Pella
Olympia
Naxos
Marathon
Lamia
Knossos
Juktas
Ithaca
Heraklion
Gythium
Ephesus
Delphi
Corinth
Byzantium
Athens
Omega
Psi
Chi
Phi
Upsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omicron
Xi
Nu
Mu
Lambda
Kappa
Iota
Theta
Eta
Zeta
Epsilon
Delta
Gamma
Beta
Alpha
world
edition
The Grepolis Daily
#2219
Wed, 15 Aug 2018
Byllis is closed.
3 days ago
Oropos is closed.
268 days ago
New server Lapithos is now open. Have fun.
27 days ago
Baris is closed.
278 days ago
Sestos is closed.
47 days ago
New server Cythera is now open. Have fun.
293 days ago
New server Katane is now open. Have fun.
65 days ago
Kos is closed.
317 days ago
New server Ialysos is now open. Have fun.
107 days ago
New server Byllis is now open. Have fun.
350 days ago
Nicaea is closed.
113 days ago
Myonia is closed.
358 days ago
Thebes is closed.
120 days ago
New server Apollonia is now open. Have fun.
396 days ago
New server Hermonassa is now open. Have fun.
155 days ago
Idalium is closed.
445 days ago
Lindos is closed.
183 days ago
New server Zacynthus is now open. Have fun.
454 days ago
New server Gonnos is now open. Have fun.
204 days ago
New server Thebes is now open. Have fun.
502 days ago
New server Eubea is now open. Have fun.
204 days ago
Gela is closed.
509 days ago
Paros is closed.
219 days ago
Helorus is closed.
527 days ago
New server Dyme is now open. Have fun.
244 days ago
New server Sestos is now open. Have fun.
540 days ago
 Page last updated in Wed, 15 Aug 2018 00:09:20 +0100