GrepolisusNews
“Varus, give me back my legions.” (Augustus Caesar)
Taras
Sinope
Rhammus
Pandosia
Olynthus
Nysa
Mochlos
Lapithos
Katane
Ialysos
Hermonassa
Gonnos
Eubea
Dyme
Cythera
Byllis
Apollonia
Zacynthus
Thebes
Sestos
Rizinia
Paros
Oropos
Nicaea
Myonia
Lindos
Kos
Idalium
Helorus
Gela
Farsala
Edessa
Delos
Calydon
Baris
Hyperborea
Actium
Zakros
Troy
Sparta
Rethymno
Pella
Olympia
Naxos
Marathon
Lamia
Knossos
Juktas
Ithaca
Heraklion
Gythium
Ephesus
Delphi
Corinth
Byzantium
Athens
Omega
Psi
Chi
Phi
Upsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omicron
Xi
Nu
Mu
Lambda
Kappa
Iota
Theta
Eta
Zeta
Epsilon
Delta
Gamma
Beta
Alpha
world
edition
The Grepolis Daily
#2535
Thu, 27 Jun 2019
New server Taras is now open. Have fun.
14 days ago
Cythera is closed.
217 days ago
Ialysos is closed.
14 days ago
New server Olynthus is now open. Have fun.
230 days ago
Nysa is closed.
40 days ago
New server Nysa is now open. Have fun.
232 days ago
Hermonassa is closed.
40 days ago
New server Mochlos is now open. Have fun.
288 days ago
Gonnos is closed.
44 days ago
Rizinia is closed.
315 days ago
Eubea is closed.
66 days ago
Byllis is closed.
319 days ago
New server Sinope is now open. Have fun.
86 days ago
New server Lapithos is now open. Have fun.
343 days ago
New server Rhammus is now open. Have fun.
128 days ago
Sestos is closed.
363 days ago
New server Pandosia is now open. Have fun.
169 days ago
New server Katane is now open. Have fun.
381 days ago
Mochlos is closed.
172 days ago
New server Ialysos is now open. Have fun.
423 days ago
Apollonia is closed.
184 days ago
Nicaea is closed.
429 days ago
Zacynthus is closed.
187 days ago
Thebes is closed.
436 days ago
Dyme is closed.
199 days ago
New server Hermonassa is now open. Have fun.
471 days ago
 Page last updated in Thu, 27 Jun 2019 00:09:52 +0100