GrepolisusNews
“To an imperial city nothing is inconsistent which is expedient.” (Euphemus of Athens)
Rizinia
Paros
Oropos
Nicaea
Myonia
Lindos
Kos
Idalium
Helorus
Gela
Farsala
Edessa
Delos
Calydon
Baris
Zakros
Hyperborea
Actium
Troy
Sparta
Rethymno
Pella
Olympia
Naxos
Marathon
Lamia
Knossos
Juktas
Ithaca
Heraklion
Gythium
Ephesus
Delphi
Corinth
Byzantium
Athens
Omega
Psi
Chi
Phi
Upsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omicron
Xi
Nu
Mu
Lambda
Kappa
Iota
Theta
Eta
Zeta
Epsilon
Delta
Gamma
Beta
Alpha
world
edition
The Grepolis Daily
#1650
Mon, 23 Jan 2017
New server Rizinia is now open. Have fun.
13 days ago
Marathon is closed.
304 days ago
Edessa is closed.
17 days ago
New server Idalium is now open. Have fun.
312 days ago
Actium is closed.
23 days ago
New server Helorus is now open. Have fun.
355 days ago
Calydon is closed.
32 days ago
New server Gela is now open. Have fun.
356 days ago
New server Paros is now open. Have fun.
34 days ago
New server Farsala is now open. Have fun.
356 days ago
Delos is closed.
36 days ago
Rethymno is closed.
356 days ago
New server Oropos is now open. Have fun.
62 days ago
Pella is closed.
356 days ago
Troy is closed.
83 days ago
Naxos is closed.
356 days ago
New server Nicaea is now open. Have fun.
88 days ago
Corinth is closed.
356 days ago
New server Myonia is now open. Have fun.
158 days ago
Athens is closed.
423 days ago
New server Lindos is now open. Have fun.
207 days ago
Ithaca is closed.
431 days ago
New server Kos is now open. Have fun.
265 days ago
Heraklion is closed.
432 days ago
Sparta is closed.
292 days ago
New server Edessa is now open. Have fun.
451 days ago
 Page last updated in Mon, 23 Jan 2017 00:09:48 +0000