GrepolisusNews
“It is the noblest and safest thing for a great army to be visibly animated by one spirit.” (Archidamus of Sparta)
Nikaia
Taras
Sinope
Rhammus
Pandosia
Olynthus
Nysa
Mochlos
Lapithos
Katane
Ialysos
Hermonassa
Gonnos
Eubea
Dyme
Cythera
Byllis
Apollonia
Zacynthus
Thebes
Sestos
Rizinia
Paros
Oropos
Nicaea
Myonia
Lindos
Kos
Idalium
Helorus
Gela
Farsala
Edessa
Delos
Calydon
Baris
Hyperborea
Actium
Zakros
Troy
Sparta
Rethymno
Pella
Olympia
Naxos
Marathon
Lamia
Knossos
Juktas
Ithaca
Heraklion
Gythium
Ephesus
Delphi
Corinth
Byzantium
Athens
Omega
Psi
Chi
Phi
Upsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omicron
Xi
Nu
Mu
Lambda
Kappa
Iota
Theta
Eta
Zeta
Epsilon
Delta
Gamma
Beta
Alpha
world
edition
The Grepolis Daily
#2589
Tue, 20 Aug 2019
New server Nikaia is now open. Have fun.
33 days ago
Dyme is closed.
253 days ago
New server Taras is now open. Have fun.
68 days ago
Cythera is closed.
271 days ago
Ialysos is closed.
68 days ago
New server Olynthus is now open. Have fun.
284 days ago
Nysa is closed.
94 days ago
New server Nysa is now open. Have fun.
286 days ago
Hermonassa is closed.
94 days ago
New server Mochlos is now open. Have fun.
342 days ago
Gonnos is closed.
98 days ago
Rizinia is closed.
369 days ago
Eubea is closed.
120 days ago
Byllis is closed.
373 days ago
New server Sinope is now open. Have fun.
140 days ago
New server Lapithos is now open. Have fun.
397 days ago
New server Rhammus is now open. Have fun.
182 days ago
Sestos is closed.
417 days ago
New server Pandosia is now open. Have fun.
223 days ago
New server Katane is now open. Have fun.
435 days ago
Mochlos is closed.
226 days ago
New server Ialysos is now open. Have fun.
477 days ago
Apollonia is closed.
238 days ago
Nicaea is closed.
483 days ago
Zacynthus is closed.
241 days ago
Thebes is closed.
490 days ago
 Page last updated in Tue, 20 Aug 2019 00:05:58 +0100