GrepolisusNews
“The walls shall shake at the noise of the horsemen, and of the wheels, and of the chariots.” (Ezekiel)
Lapithos
Katane
Ialysos
Hermonassa
Gonnos
Eubea
Dyme
Cythera
Byllis
Apollonia
Zacynthus
Thebes
Sestos
Rizinia
Paros
Oropos
Nicaea
Myonia
Lindos
Kos
Idalium
Helorus
Gela
Farsala
Edessa
Delos
Calydon
Baris
Hyperborea
Actium
Zakros
Troy
Sparta
Rethymno
Pella
Olympia
Naxos
Marathon
Lamia
Knossos
Juktas
Ithaca
Heraklion
Gythium
Ephesus
Delphi
Corinth
Byzantium
Athens
Omega
Psi
Chi
Phi
Upsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omicron
Xi
Nu
Mu
Lambda
Kappa
Iota
Theta
Eta
Zeta
Epsilon
Delta
Gamma
Beta
Alpha
world
edition
The Grepolis Daily
#2222
Sat, 18 Aug 2018
Rizinia is closed.
2 days ago
New server Dyme is now open. Have fun.
246 days ago
Byllis is closed.
6 days ago
Oropos is closed.
270 days ago
New server Lapithos is now open. Have fun.
30 days ago
Baris is closed.
280 days ago
Sestos is closed.
50 days ago
New server Cythera is now open. Have fun.
296 days ago
New server Katane is now open. Have fun.
68 days ago
Kos is closed.
320 days ago
New server Ialysos is now open. Have fun.
110 days ago
New server Byllis is now open. Have fun.
353 days ago
Nicaea is closed.
116 days ago
Myonia is closed.
361 days ago
Thebes is closed.
123 days ago
New server Apollonia is now open. Have fun.
399 days ago
New server Hermonassa is now open. Have fun.
157 days ago
Idalium is closed.
448 days ago
Lindos is closed.
185 days ago
New server Zacynthus is now open. Have fun.
457 days ago
New server Gonnos is now open. Have fun.
206 days ago
New server Thebes is now open. Have fun.
505 days ago
New server Eubea is now open. Have fun.
206 days ago
Gela is closed.
511 days ago
Paros is closed.
221 days ago
Helorus is closed.
529 days ago
 Page last updated in Sat, 18 Aug 2018 00:08:54 +0100