GrepolisseNews
“To an imperial city nothing is inconsistent which is expedient.” (Euphemus of Athens)
Heraklion
Gythium
Efesos
Delfi
Korinth
Byzantium
Aten
Omega
Psi
Chi
Phi
Upsilon
Hyperborea
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omicron
Xi
Nu
Mu
Lambda
Kappa
Iota
Achilles
Theta
Eta
Zeta
Epsilon
Delta
Gamma
Beta
Alfa
world
edition
The Grepolis Daily
#1741
Mon, 24 Apr 2017
Phi is closed.
20 days ago
New server Phi is now open. Have fun.
549 days ago
New server Heraklion is now open. Have fun.
24 days ago
Rho is closed.
619 days ago
New server Gythium is now open. Have fun.
65 days ago
Pi is closed.
643 days ago
New server Efesos is now open. Have fun.
103 days ago
New server Upsilon is now open. Have fun.
697 days ago
New server Delfi is now open. Have fun.
151 days ago
Achilles is closed.
715 days ago
Tau is closed.
154 days ago
New server Tau is now open. Have fun.
741 days ago
New server Korinth is now open. Have fun.
179 days ago
Omicron is closed.
765 days ago
New server Byzantium is now open. Have fun.
249 days ago
Xi is closed.
777 days ago
New server Aten is now open. Have fun.
298 days ago
Nu is closed.
777 days ago
New server Omega is now open. Have fun.
355 days ago
New server Rho is now open. Have fun.
777 days ago
Sigma is closed.
398 days ago
New server Sigma is now open. Have fun.
777 days ago
New server Psi is now open. Have fun.
401 days ago
Mu is closed.
1023 days ago
New server Chi is now open. Have fun.
444 days ago
New server Pi is now open. Have fun.
1054 days ago
 Page last updated in Mon, 24 Apr 2017 00:09:49 +0100