GrepolisseNews
“Come home with this shield or upon it.” (A Spartan woman equips her son)
Hyperborea
Baris
Kalydon
Delos
Delos
Kalydon
Baris
Actium
Troja
Sparta
Rethymnon
Pella
Olympia
Naxos
Marathon
Knossos
Juktas
Ithaka
Heraklion
Gythium
Efesos
Delfi
Korinth
Byzantium
Aten
Omega
Psi
Chi
Phi
Upsilon
Tau
Rho
Sigma
Pi
Omicron
Xi
Nu
Mu
Lambda
Hyperborea
Kappa
Iota
Achilles
Theta
Eta
Zeta
Epsilon
Beta
world
edition
The Grepolis Daily
#2938
Mon, 03 Aug 2020
New server Delos is now open.
24 days ago
New server Kalydon is now open.
24 days ago
New server Baris is now open.
24 days ago
New server Hyperborea is now open.
24 days ago
Server Hyperborea is now closed.
26 days ago
Server Actium is now closed.
26 days ago
Server Baris is now closed.
26 days ago
Server Kalydon is now closed.
26 days ago
Server Delos is now closed.
26 days ago
New server Delos is now open.
53 days ago
 Page last updated in 2020-08-03 00:37:20