GrepolisroNews
“A general is not easily overcome who can form a true judgement of his own and the enemy's forces.” (Publius Flavius Vegetius Renatus)
Myonia
Lindos
Kos
Idalium
Helorus
Gela
Farsala
Edessa
Delos
Calydon
Baris
Actium
Zakros
Troia
Sparta
Rhethymnos
Pella
Olimpia
Naxos
Maraton
Lamia
Knossos
Juktas
Ithaca
Heraklion
Gythium
Ephesus
Delphi
Corinth
Hyperborea
Achilles
Byzantium
Athens
Omega
Psi
Chi
Phi
Upsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omicron
Xi
Ny
My
Lambda
Kappa
Iota
Theta
Eta
Zeta
Epsilon
Delta
Gamma
Beta
Alpha
world
edition
The Grepolis Daily
#2535
Thu, 27 Jun 2019
Delos is closed.
6 days ago
Zakros is closed.
215 days ago
Baris is closed.
7 days ago
New server Helorus is now open. Have fun.
217 days ago
Kos is closed.
8 days ago
New server Gela is now open. Have fun.
224 days ago
New server Myonia is now open. Have fun.
12 days ago
Sparta is closed.
240 days ago
Idalium is closed.
18 days ago
Olimpia is closed.
262 days ago
Calydon is closed.
39 days ago
New server Farsala is now open. Have fun.
280 days ago
Gela is closed.
43 days ago
Pella is closed.
294 days ago
Troia is closed.
46 days ago
Rhethymnos is closed.
329 days ago
New server Lindos is now open. Have fun.
84 days ago
New server Edessa is now open. Have fun.
345 days ago
Actium is closed.
116 days ago
New server Delos is now open. Have fun.
379 days ago
Farsala is closed.
119 days ago
Maraton is closed.
383 days ago
New server Kos is now open. Have fun.
126 days ago
New server Calydon is now open. Have fun.
421 days ago
New server Idalium is now open. Have fun.
167 days ago
New server Baris is now open. Have fun.
469 days ago
 Page last updated in Thu, 27 Jun 2019 00:09:52 +0100