GrepolisroNews
“After the war is over, make alliances.” (Greek proverb)
Eubea
Dyme
Cythera
Byllis
Apollonia
Zacynthus
Helorus
Hyperborea
Achilles
Thebes
Sestos
Rizinia
Paros
Oropos
Nicaea
Myonia
Lindos
Kos
Idalium
Gela
Farsala
Edessa
Delos
Calydon
Baris
Actium
Zakros
Troia
Sparta
Rhethymnos
Pella
Olimpia
Naxos
Maraton
Lamia
Knossos
Juktas
Ithaca
Heraklion
Gythium
Ephesus
Delphi
Corinth
Byzantium
Omega
Athens
Psi
Chi
Phi
Upsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omicron
Xi
Ny
My
Lambda
Kappa
Iota
Theta
Eta
Zeta
Epsilon
Delta
Beta
Alpha
world
edition
The Grepolis Daily
#2938
Mon, 03 Aug 2020
New server Eubea is now open.
9 days ago
Server Oropos is now closed.
11 days ago
Server Paros is now closed.
20 days ago
Server Myonia is now closed.
25 days ago
Server Thebes is now closed.
46 days ago
New server Dyme is now open.
52 days ago
Server Sestos is now closed.
80 days ago
 Page last updated in 2020-08-03 00:37:15