GrepolisroNews
“Every care must be taken that our auxiliaries, being stronger than our citizens, may not grow too much for them and become savage beasts.” (Plato)
Lindos
Kos
Idalium
Helorus
Gela
Farsala
Edessa
Delos
Calydon
Baris
Actium
Zakros
Troia
Sparta
Rhethymnos
Pella
Olimpia
Naxos
Maraton
Lamia
Knossos
Juktas
Ithaca
Heraklion
Gythium
Ephesus
Delphi
Corinth
Hyperborea
Achilles
Byzantium
Athens
Omega
Psi
Chi
Phi
Upsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omicron
Xi
Ny
My
Lambda
Kappa
Iota
Theta
Eta
Zeta
Epsilon
Delta
Gamma
Beta
Alpha
world
edition
The Grepolis Daily
#2472
Thu, 25 Apr 2019
New server Lindos is now open. Have fun.
21 days ago
New server Edessa is now open. Have fun.
282 days ago
Actium is closed.
53 days ago
New server Delos is now open. Have fun.
316 days ago
Farsala is closed.
56 days ago
Maraton is closed.
320 days ago
New server Kos is now open. Have fun.
63 days ago
New server Calydon is now open. Have fun.
358 days ago
New server Idalium is now open. Have fun.
104 days ago
New server Baris is now open. Have fun.
406 days ago
Zakros is closed.
152 days ago
Naxos is closed.
407 days ago
New server Helorus is now open. Have fun.
154 days ago
New server Actium is now open. Have fun.
455 days ago
New server Gela is now open. Have fun.
161 days ago
Lamia is closed.
460 days ago
Sparta is closed.
177 days ago
Juktas is closed.
476 days ago
Olimpia is closed.
199 days ago
New server Zakros is now open. Have fun.
498 days ago
New server Farsala is now open. Have fun.
217 days ago
Knossos is closed.
514 days ago
Pella is closed.
231 days ago
Ithaca is closed.
528 days ago
Rhethymnos is closed.
266 days ago
New server Troia is now open. Have fun.
539 days ago
 Page last updated in Thu, 25 Apr 2019 00:08:50 +0100