GrepolisroNews
“An alliance with the powerful is never to be trusted.” (Phaedrus)
Rizinia
Paros
Oropos
Nicaea
Myonia
Lindos
Kos
Idalium
Helorus
Gela
Farsala
Edessa
Delos
Calydon
Baris
Actium
Zakros
Troia
Sparta
Rhethymnos
Pella
Olimpia
Naxos
Maraton
Lamia
Knossos
Juktas
Ithaca
Heraklion
Gythium
Ephesus
Delphi
Corinth
Hyperborea
Achilles
Byzantium
Athens
Omega
Psi
Chi
Phi
Upsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omicron
Xi
Ny
My
Lambda
Kappa
Iota
Theta
Eta
Zeta
Epsilon
Delta
Gamma
Beta
Alpha
world
edition
The Grepolis Daily
#2653
Wed, 23 Oct 2019
New server Rizinia is now open. Have fun.
12 days ago
New server Lindos is now open. Have fun.
202 days ago
New server Paros is now open. Have fun.
47 days ago
Actium is closed.
234 days ago
New server Oropos is now open. Have fun.
54 days ago
Farsala is closed.
237 days ago
Edessa is closed.
95 days ago
New server Kos is now open. Have fun.
244 days ago
New server Nicaea is now open. Have fun.
96 days ago
New server Idalium is now open. Have fun.
285 days ago
Delos is closed.
124 days ago
Zakros is closed.
333 days ago
Baris is closed.
125 days ago
New server Helorus is now open. Have fun.
335 days ago
Kos is closed.
126 days ago
New server Gela is now open. Have fun.
342 days ago
New server Myonia is now open. Have fun.
130 days ago
Sparta is closed.
358 days ago
Idalium is closed.
136 days ago
Olimpia is closed.
380 days ago
Calydon is closed.
157 days ago
New server Farsala is now open. Have fun.
398 days ago
Gela is closed.
161 days ago
Pella is closed.
412 days ago
Troia is closed.
164 days ago
Rhethymnos is closed.
447 days ago
 Page last updated in Wed, 23 Oct 2019 00:06:35 +0100