GrepolisplNews
“Nobody is driven in to war by ignorance, and no one who thinks he will gain anything from it is deterred by fear.” (Hermocrates)
Hermonassa
Gonnos
Eubea
Dyme
Cytera
Byllis
Apollonia
Zakintos
Teby
Sestos
Rizinia
Paros
Oropos
Nikaia
Myonia
Lindos
Kos
Idalium
Helorus
Gela
Farsala
Edessa
Delos
Kalidon
Hiperborea
Achilles
Baris
Akcjum
Zakros
Troja
Sparta
Retimno
Pella
Olimpia
Naksos
Maraton
Lamia
Knossos
Juktas
Itaka
Heraklion
Gythium
Efez
Delfy
Korynt
Bizancjum
Ateny
Omega
Psi
Chi
Phi
Ypsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omikron
Ksi
Ny
My
Lambda
Kappa
Jota
Theta
Eta
Dzeta
Epsilon
Delta
Gamma
Beta
Alfa
world
edition
The Grepolis Daily
#2167
Sun, 24 Jun 2018
New server Hermonassa is now open. Have fun.
12 days ago
Farsala is closed.
322 days ago
New server Gonnos is now open. Have fun.
55 days ago
New server Zakintos is now open. Have fun.
344 days ago
Rizinia is closed.
63 days ago
Idalium is closed.
374 days ago
New server Eubea is now open. Have fun.
102 days ago
New server Teby is now open. Have fun.
402 days ago
Myonia is closed.
114 days ago
Baris is closed.
410 days ago
Kos is closed.
122 days ago
Gela is closed.
445 days ago
Oropos is closed.
134 days ago
New server Sestos is now open. Have fun.
450 days ago
New server Dyme is now open. Have fun.
151 days ago
New server Rizinia is now open. Have fun.
488 days ago
New server Cytera is now open. Have fun.
193 days ago
Delos is closed.
523 days ago
New server Byllis is now open. Have fun.
241 days ago
Akcjum is closed.
529 days ago
Lindos is closed.
266 days ago
New server Paros is now open. Have fun.
530 days ago
New server Apollonia is now open. Have fun.
302 days ago
Edessa is closed.
562 days ago
Helorus is closed.
320 days ago
New server Oropos is now open. Have fun.
579 days ago
 Page last updated in Sun, 24 Jun 2018 00:11:23 +0100