GrepolisplNews
“The wise man speaks because he has something to say, the fool because he has to say something.” (Aristotle)
Sestos
Rizinia
Paros
Oropos
Nikaia
Myonia
Lindos
Kos
Idalium
Helorus
Gela
Farsala
Edessa
Delos
Kalidon
Baris
Hiperborea
Achilles
Akcjum
Zakros
Troja
Sparta
Retimno
Pella
Olimpia
Naksos
Maraton
Lamia
Knossos
Juktas
Itaka
Heraklion
Gythium
Efez
Delfy
Korynt
Bizancjum
Ateny
Omega
Psi
Chi
Phi
Ypsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omikron
Ksi
Ny
My
Lambda
Kappa
Jota
Theta
Eta
Dzeta
Epsilon
Delta
Gamma
Beta
Alfa
world
edition
The Grepolis Daily
#1741
Mon, 24 Apr 2017
Gela is closed.
19 days ago
New server Lindos is now open. Have fun.
298 days ago
New server Sestos is now open. Have fun.
24 days ago
Pella is closed.
310 days ago
New server Rizinia is now open. Have fun.
61 days ago
New server Kos is now open. Have fun.
356 days ago
Delos is closed.
96 days ago
New server Idalium is now open. Have fun.
403 days ago
Akcjum is closed.
102 days ago
Olimpia is closed.
406 days ago
New server Paros is now open. Have fun.
103 days ago
New server Helorus is now open. Have fun.
445 days ago
Edessa is closed.
135 days ago
New server Gela is now open. Have fun.
447 days ago
New server Oropos is now open. Have fun.
152 days ago
Sparta is closed.
447 days ago
Troja is closed.
155 days ago
Retimno is closed.
522 days ago
New server Nikaia is now open. Have fun.
179 days ago
New server Farsala is now open. Have fun.
548 days ago
Zakros is closed.
179 days ago
New server Edessa is now open. Have fun.
571 days ago
Kalidon is closed.
223 days ago
Maraton is closed.
628 days ago
New server Myonia is now open. Have fun.
248 days ago
Naksos is closed.
634 days ago
 Page last updated in Mon, 24 Apr 2017 00:09:49 +0100