GrepolisplNews
“War is sweet to those who have never experienced it.” (Pindar)
Myonia
Lindos
Kos
Idalium
Helorus
Gela
Farsala
Edessa
Delos
Kalidon
Baris
Akcjum
Zakros
Troja
Hiperborea
Achilles
Sparta
Retimno
Pella
Olimpia
Naksos
Maraton
Lamia
Knossos
Juktas
Itaka
Heraklion
Gythium
Efez
Delfy
Korynt
Bizancjum
Ateny
Omega
Psi
Chi
Phi
Ypsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omikron
Ksi
Ny
My
Lambda
Kappa
Jota
Theta
Eta
Dzeta
Epsilon
Delta
Gamma
Beta
Alfa
world
edition
The Grepolis Daily
#1531
Mon, 26 Sep 2016
Kalidon is closed.
14 days ago
Maraton is closed.
418 days ago
New server Myonia is now open. Have fun.
38 days ago
Naksos is closed.
424 days ago
New server Lindos is now open. Have fun.
88 days ago
New server Delos is now open. Have fun.
430 days ago
Pella is closed.
100 days ago
Lamia is closed.
480 days ago
New server Kos is now open. Have fun.
146 days ago
New server Kalidon is now open. Have fun.
481 days ago
New server Idalium is now open. Have fun.
194 days ago
Itaka is closed.
482 days ago
Olimpia is closed.
197 days ago
Juktas is closed.
553 days ago
New server Helorus is now open. Have fun.
236 days ago
Knossos is closed.
567 days ago
New server Gela is now open. Have fun.
237 days ago
Heraklion is closed.
567 days ago
Sparta is closed.
237 days ago
Gythium is closed.
567 days ago
Retimno is closed.
313 days ago
Efez is closed.
567 days ago
New server Farsala is now open. Have fun.
338 days ago
Delfy is closed.
567 days ago
New server Edessa is now open. Have fun.
361 days ago
Korynt is closed.
567 days ago
 Page last updated in Mon, 26 Sep 2016 00:16:43 +0100