GrepolisnlNews
“It is right to learn, even from the enemy.” (Ovid)
Rizinia
Paros
Oropus
Nicaea
Myonia
Lindos
Kos
Idalium
Helorus
Gela
Farsala
Edessa
Delos
Calydon
Baris
Actium
Zakros
Troje
Sparta
Rhethymnos
Pella
Olympia
Hyperborea
Achilles
Naxos
Marathon
Lamia
Knossos
Juktas
Ithaka
Heraklion
Githion
Efeze
Delphi
Corinthe
Byzantion
Athene
Omega
Psi
Chi
Phi
Upsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omikron
Ksi
Nu
Mu
Lambda
Kappa
Iota
Theta
Eta
Zeta
Epsilon
Delta
Gamma
Beta
Alpha
world
edition
The Grepolis Daily
#2168
Mon, 25 Jun 2018
New server Rizinia is now open. Have fun.
13 days ago
New server Lindos is now open. Have fun.
242 days ago
Gela is closed.
34 days ago
Rhethymnos is closed.
276 days ago
New server Paros is now open. Have fun.
56 days ago
Zakros is closed.
289 days ago
Delos is closed.
59 days ago
Marathon is closed.
300 days ago
Calydon is closed.
75 days ago
New server Kos is now open. Have fun.
303 days ago
Farsala is closed.
96 days ago
Sparta is closed.
324 days ago
Edessa is closed.
98 days ago
New server Idalium is now open. Have fun.
345 days ago
New server Oropus is now open. Have fun.
104 days ago
Troje is closed.
398 days ago
Pella is closed.
149 days ago
Olympia is closed.
398 days ago
New server Nicaea is now open. Have fun.
153 days ago
New server Helorus is now open. Have fun.
403 days ago
New server Myonia is now open. Have fun.
195 days ago
New server Gela is now open. Have fun.
451 days ago
Actium is closed.
216 days ago
New server Farsala is now open. Have fun.
493 days ago
Baris is closed.
222 days ago
New server Edessa is now open. Have fun.
532 days ago
 Page last updated in Mon, 25 Jun 2018 00:10:54 +0100