GrepolisnlNews
“In war, truth is the first casualty.” (Aeschylus)
Sestos
Rizinia
Paros
Oropus
Nicaea
Myonia
Lindos
Kos
Idalium
Helorus
Gela
Farsala
Edessa
Delos
Calydon
Baris
Actium
Zakros
Troje
Sparta
Rhethymnos
Pella
Olympia
Hyperborea
Achilles
Naxos
Marathon
Lamia
Knossos
Juktas
Ithaka
Heraklion
Githion
Efeze
Delphi
Corinthe
Byzantion
Athene
Omega
Psi
Chi
Phi
Upsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omikron
Ksi
Nu
Mu
Lambda
Kappa
Iota
Theta
Eta
Zeta
Epsilon
Delta
Gamma
Beta
Alpha
world
edition
The Grepolis Daily
#2219
Wed, 15 Aug 2018
New server Sestos is now open. Have fun.
27 days ago
Baris is closed.
273 days ago
New server Rizinia is now open. Have fun.
64 days ago
New server Lindos is now open. Have fun.
293 days ago
Gela is closed.
85 days ago
Rhethymnos is closed.
327 days ago
New server Paros is now open. Have fun.
107 days ago
Zakros is closed.
340 days ago
Delos is closed.
110 days ago
Marathon is closed.
351 days ago
Calydon is closed.
126 days ago
New server Kos is now open. Have fun.
354 days ago
Farsala is closed.
147 days ago
Sparta is closed.
375 days ago
Edessa is closed.
149 days ago
New server Idalium is now open. Have fun.
396 days ago
New server Oropus is now open. Have fun.
155 days ago
Troje is closed.
449 days ago
Pella is closed.
200 days ago
Olympia is closed.
449 days ago
New server Nicaea is now open. Have fun.
204 days ago
New server Helorus is now open. Have fun.
454 days ago
New server Myonia is now open. Have fun.
246 days ago
New server Gela is now open. Have fun.
502 days ago
Actium is closed.
267 days ago
New server Farsala is now open. Have fun.
544 days ago
 Page last updated in Wed, 15 Aug 2018 00:09:20 +0100