GrepolisnlNews
“Only the dead have seen the end of war.” (George Santayana)
Eubea
Dyme
Cythera
Byllis
Apollonia
Zakynthos
Thebes
Sestos
Rizinia
Paros
Oropus
Nicaea
Myonia
Lindos
Kos
Idalium
Helorus
Gela
Farsala
Edessa
Delos
Calydon
Baris
Actium
Zakros
Troje
Sparta
Rhethymnos
Pella
Olympia
Hyperborea
Achilles
Naxos
Marathon
Lamia
Knossos
Juktas
Ithaka
Heraklion
Githion
Efeze
Delphi
Corinthe
Byzantion
Athene
Omega
Psi
Chi
Phi
Upsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omikron
Ksi
Nu
Mu
Lambda
Kappa
Iota
Theta
Eta
Zeta
Epsilon
Delta
Gamma
Beta
Alpha
world
edition
The Grepolis Daily
#2535
Thu, 27 Jun 2019
Nicaea is closed.
3 days ago
Idalium is closed.
263 days ago
New server Eubea is now open. Have fun.
12 days ago
New server Thebes is now open. Have fun.
281 days ago
Oropus is closed.
44 days ago
Helorus is closed.
300 days ago
Thebes is closed.
60 days ago
New server Sestos is now open. Have fun.
343 days ago
New server Dyme is now open. Have fun.
84 days ago
New server Rizinia is now open. Have fun.
380 days ago
Rizinia is closed.
95 days ago
Gela is closed.
401 days ago
Myonia is closed.
119 days ago
New server Paros is now open. Have fun.
423 days ago
New server Cythera is now open. Have fun.
126 days ago
Delos is closed.
426 days ago
New server Byllis is now open. Have fun.
168 days ago
Calydon is closed.
442 days ago
Lindos is closed.
203 days ago
Farsala is closed.
463 days ago
New server Apollonia is now open. Have fun.
218 days ago
Edessa is closed.
465 days ago
New server Zakynthos is now open. Have fun.
225 days ago
New server Oropus is now open. Have fun.
471 days ago
Kos is closed.
231 days ago
Pella is closed.
516 days ago
 Page last updated in Thu, 27 Jun 2019 00:09:52 +0100