GrepolisnlNews
“It is pleasant, when the sea is high and the winds are dashing the waves about, to watch from the shores the struggles of another.” (Lucretius)
Pandosia
Olynthus
Nysa
Mochlos
Lapithos
Catania
Lalysos
Hermonassa
Gonnos
Eubea
Dyme
Cythera
Byllis
Apollonia
Zakynthos
Thebes
Sestos
Rizinia
Paros
Oropus
Nicaea
Myonia
Lindos
Kos
Idalium
Helorus
Gela
Farsala
Edessa
Delos
Calydon
Baris
Actium
Zakros
Troje
Sparta
Rhethymnos
Pella
Olympia
Hyperborea
Achilles
Naxos
Marathon
Lamia
Knossos
Juktas
Ithaka
Heraklion
Githion
Efeze
Delphi
Corinthe
Byzantion
Athene
Omega
Psi
Chi
Phi
Upsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omikron
Ksi
Nu
Mu
Lambda
Kappa
Iota
Theta
Eta
Zeta
Epsilon
Delta
Gamma
Beta
Alpha
world
edition
The Grepolis Daily
#2822
Thu, 09 Apr 2020
New server Pandosia is now open. Have fun.
Today
New server Hermonassa is now open. Have fun.
223 days ago
New server Olynthus is now open. Have fun.
20 days ago
Paros is closed.
259 days ago
Byllis is closed.
53 days ago
New server Gonnos is now open. Have fun.
265 days ago
New server Nysa is now open. Have fun.
55 days ago
Zakynthos is closed.
282 days ago
Eubea is closed.
81 days ago
Nicaea is closed.
290 days ago
New server Mochlos is now open. Have fun.
90 days ago
New server Eubea is now open. Have fun.
299 days ago
Lalysos is closed.
113 days ago
Oropus is closed.
331 days ago
New server Lapithos is now open. Have fun.
145 days ago
Thebes is closed.
347 days ago
Cythera is closed.
145 days ago
New server Dyme is now open. Have fun.
371 days ago
Sestos is closed.
148 days ago
Rizinia is closed.
382 days ago
New server Catania is now open. Have fun.
181 days ago
Myonia is closed.
406 days ago
Dyme is closed.
189 days ago
New server Cythera is now open. Have fun.
413 days ago
New server Lalysos is now open. Have fun.
216 days ago
New server Byllis is now open. Have fun.
455 days ago
 Page last updated in Thu, 09 Apr 2020 00:12:00 +0100