GrepolisnlNews
“Who was the first that forged the deadly blade? Of rugged steel his savage soul was made.” (Tibullus)
Farsala
Edessa
Delos
Calydon
Baris
Actium
Zakros
Troje
Sparta
Rhethymnos
Pella
Olympia
Marathon
Hyperborea
Achilles
Naxos
Lamia
Knossos
Juktas
Ithaka
Heraklion
Githion
Efeze
Delphi
Corinthe
Byzantion
Athene
Omega
Psi
Chi
Phi
Upsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omikron
Ksi
Nu
Mu
Lambda
Kappa
Iota
Theta
Eta
Zeta
Epsilon
Delta
Gamma
Beta
Alpha
world
edition
The Grepolis Daily
#1678
Mon, 20 Feb 2017
New server Farsala is now open. Have fun.
3 days ago
Juktas is closed.
376 days ago
New server Edessa is now open. Have fun.
42 days ago
New server Sparta is now open. Have fun.
383 days ago
New server Delos is now open. Have fun.
91 days ago
New server Rhethymnos is now open. Have fun.
384 days ago
Naxos is closed.
94 days ago
Ithaka is closed.
384 days ago
New server Calydon is now open. Have fun.
116 days ago
Heraklion is closed.
384 days ago
New server Baris is now open. Have fun.
186 days ago
Efeze is closed.
473 days ago
Lamia is closed.
192 days ago
New server Pella is now open. Have fun.
504 days ago
Knossos is closed.
193 days ago
Athene is closed.
504 days ago
Githion is closed.
230 days ago
New server Olympia is now open. Have fun.
586 days ago
New server Actium is now open. Have fun.
237 days ago
Byzantion is closed.
608 days ago
New server Zakros is now open. Have fun.
294 days ago
Delphi is closed.
612 days ago
Corinthe is closed.
318 days ago
New server Naxos is now open. Have fun.
683 days ago
New server Troje is now open. Have fun.
340 days ago
Omega is closed.
695 days ago
 Page last updated in Mon, 20 Feb 2017 00:12:32 +0000