GrepolisnlNews
“The gods favour the bold.” (Ovid)
Sestos
Rizinia
Paros
Oropus
Nicaea
Myonia
Lindos
Kos
Idalium
Helorus
Gela
Farsala
Edessa
Delos
Calydon
Baris
Actium
Zakros
Troje
Sparta
Rhethymnos
Pella
Olympia
Hyperborea
Achilles
Naxos
Marathon
Lamia
Knossos
Juktas
Ithaka
Heraklion
Githion
Efeze
Delphi
Corinthe
Byzantion
Athene
Omega
Psi
Chi
Phi
Upsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omikron
Ksi
Nu
Mu
Lambda
Kappa
Iota
Theta
Eta
Zeta
Epsilon
Delta
Gamma
Beta
Alpha
world
edition
The Grepolis Daily
#2222
Sat, 18 Aug 2018
New server Sestos is now open. Have fun.
30 days ago
Baris is closed.
275 days ago
New server Rizinia is now open. Have fun.
67 days ago
New server Lindos is now open. Have fun.
296 days ago
Gela is closed.
88 days ago
Rhethymnos is closed.
330 days ago
New server Paros is now open. Have fun.
110 days ago
Zakros is closed.
343 days ago
Delos is closed.
113 days ago
Marathon is closed.
354 days ago
Calydon is closed.
129 days ago
New server Kos is now open. Have fun.
357 days ago
Farsala is closed.
149 days ago
Sparta is closed.
378 days ago
Edessa is closed.
151 days ago
New server Idalium is now open. Have fun.
399 days ago
New server Oropus is now open. Have fun.
157 days ago
Troje is closed.
452 days ago
Pella is closed.
202 days ago
Olympia is closed.
452 days ago
New server Nicaea is now open. Have fun.
206 days ago
New server Helorus is now open. Have fun.
457 days ago
New server Myonia is now open. Have fun.
248 days ago
New server Gela is now open. Have fun.
505 days ago
Actium is closed.
269 days ago
New server Farsala is now open. Have fun.
546 days ago
 Page last updated in Sat, 18 Aug 2018 00:08:54 +0100