GrepolishuNews
“In war we must be speedy.” (Silius Italicus)
Kalüdón
Baris
Actium
Zakrosz
Trója
Spárta
Rethymno
Pella
Olümpia
Naxosz
Maraton
Lamia
Knosszosz
Juktas
Ithaka
Heraklion
Githion
Epheszosz
Delphoi
Korintosz
Byzantium
Athens
Omega
Hyperborea
Achilles
Pszí
Chi
Üpsilon
Tau
Szigma
Rho
Pi
Omicron
Xi
Lambda
Kappa
Iota
Theta
Eta
Zeta
Epsilon
Delta
Gamma
Béta
Alpha
world
edition
The Grepolis Daily
#2255
Thu, 20 Sep 2018
New server Kalüdón is now open. Have fun.
1 day ago
New server Pella is now open. Have fun.
329 days ago
Naxosz is closed.
4 days ago
Delphoi is closed.
372 days ago
New server Baris is now open. Have fun.
64 days ago
Githion is closed.
386 days ago
Lamia is closed.
92 days ago
New server Olümpia is now open. Have fun.
388 days ago
New server Actium is now open. Have fun.
101 days ago
Athens is closed.
406 days ago
Juktas is closed.
107 days ago
Korintosz is closed.
419 days ago
Knosszosz is closed.
108 days ago
Epheszosz is closed.
423 days ago
New server Zakrosz is now open. Have fun.
148 days ago
New server Naxosz is now open. Have fun.
442 days ago
New server Trója is now open. Have fun.
192 days ago
New server Maraton is now open. Have fun.
490 days ago
New server Spárta is now open. Have fun.
241 days ago
Byzantium is closed.
498 days ago
Ithaka is closed.
257 days ago
New server Lamia is now open. Have fun.
539 days ago
Heraklion is closed.
267 days ago
New server Knosszosz is now open. Have fun.
581 days ago
New server Rethymno is now open. Have fun.
283 days ago
Chi is closed.
585 days ago
 Page last updated in Thu, 20 Sep 2018 00:13:45 +0100