GrepolishuNews
“Who was the first that forged the deadly blade? Of rugged steel his savage soul was made.” (Tibullus)
Actium
Zakrosz
Trója
Spárta
Rethymno
Pella
Olümpia
Naxosz
Maraton
Lamia
Knosszosz
Juktas
Ithaka
Heraklion
Githion
Epheszosz
Delphoi
Korintosz
Byzantium
Athens
Omega
Hyperborea
Achilles
Pszí
Chi
Üpsilon
Tau
Szigma
Rho
Pi
Omicron
Xi
Lambda
Kappa
Iota
Theta
Eta
Zeta
Epsilon
Delta
Gamma
Béta
Alpha
world
edition
The Grepolis Daily
#2167
Sun, 24 Jun 2018
Lamia is closed.
4 days ago
New server Olümpia is now open. Have fun.
300 days ago
New server Actium is now open. Have fun.
13 days ago
Athens is closed.
318 days ago
Juktas is closed.
19 days ago
Korintosz is closed.
331 days ago
Knosszosz is closed.
20 days ago
Epheszosz is closed.
335 days ago
New server Zakrosz is now open. Have fun.
60 days ago
New server Naxosz is now open. Have fun.
354 days ago
New server Trója is now open. Have fun.
103 days ago
New server Maraton is now open. Have fun.
402 days ago
New server Spárta is now open. Have fun.
152 days ago
Byzantium is closed.
410 days ago
Ithaka is closed.
168 days ago
New server Lamia is now open. Have fun.
451 days ago
Heraklion is closed.
178 days ago
New server Knosszosz is now open. Have fun.
492 days ago
New server Rethymno is now open. Have fun.
194 days ago
Chi is closed.
496 days ago
New server Pella is now open. Have fun.
241 days ago
Omega is closed.
522 days ago
Delphoi is closed.
284 days ago
New server Juktas is now open. Have fun.
534 days ago
Githion is closed.
298 days ago
New server Ithaka is now open. Have fun.
583 days ago
 Page last updated in Sun, 24 Jun 2018 00:11:23 +0100