GrepolishuNews
“War is sweet to those who have never experienced it.” (Pindar)
Baris
Actium
Zakrosz
Trója
Spárta
Rethymno
Pella
Olümpia
Naxosz
Maraton
Lamia
Knosszosz
Juktas
Ithaka
Heraklion
Githion
Epheszosz
Delphoi
Korintosz
Byzantium
Athens
Omega
Hyperborea
Achilles
Pszí
Chi
Üpsilon
Tau
Szigma
Rho
Pi
Omicron
Xi
Lambda
Kappa
Iota
Theta
Eta
Zeta
Epsilon
Delta
Gamma
Béta
Alpha
world
edition
The Grepolis Daily
#2222
Sat, 18 Aug 2018
New server Baris is now open. Have fun.
31 days ago
Githion is closed.
353 days ago
Lamia is closed.
59 days ago
New server Olümpia is now open. Have fun.
355 days ago
New server Actium is now open. Have fun.
68 days ago
Athens is closed.
373 days ago
Juktas is closed.
74 days ago
Korintosz is closed.
386 days ago
Knosszosz is closed.
75 days ago
Epheszosz is closed.
390 days ago
New server Zakrosz is now open. Have fun.
115 days ago
New server Naxosz is now open. Have fun.
409 days ago
New server Trója is now open. Have fun.
158 days ago
New server Maraton is now open. Have fun.
457 days ago
New server Spárta is now open. Have fun.
207 days ago
Byzantium is closed.
465 days ago
Ithaka is closed.
223 days ago
New server Lamia is now open. Have fun.
506 days ago
Heraklion is closed.
233 days ago
New server Knosszosz is now open. Have fun.
547 days ago
New server Rethymno is now open. Have fun.
249 days ago
Chi is closed.
551 days ago
New server Pella is now open. Have fun.
296 days ago
Omega is closed.
577 days ago
Delphoi is closed.
339 days ago
New server Juktas is now open. Have fun.
589 days ago
 Page last updated in Sat, 18 Aug 2018 00:08:54 +0100