GrepolisgrNews
“To lead untrained people to war is to throw them away.” (Confucius)
Varis
Aktion
Zakros
Troia
Sparti
Rethymno
Pella
Olympia
Naxos
Marathonas
Lamia
Knossos
Juchtas
Ithaca
Herakleio
Gythium
Ephesus
Delphi
Corinth
Byzantium
Hyperborea
Achilles
Athena
Omega
Psi
Chi
Phi
Upsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omicron
Xi
Nu
My
Lambda
Kappa
Iota
Theta
Eta
Zeta
Epsilon
Delta
Gamma
Beta
Alpha
world
edition
The Grepolis Daily
#2071
Tue, 20 Mar 2018
New server Varis is now open. Have fun.
5 days ago
New server Rethymno is now open. Have fun.
248 days ago
Knossos is closed.
9 days ago
Ephesus is closed.
250 days ago
New server Aktion is now open. Have fun.
54 days ago
Gythium is closed.
261 days ago
Lamia is closed.
60 days ago
Corinth is closed.
269 days ago
Omega is closed.
79 days ago
New server Pella is now open. Have fun.
305 days ago
New server Zakros is now open. Have fun.
96 days ago
New server Olympia is now open. Have fun.
353 days ago
Ithaca is closed.
98 days ago
New server Naxos is now open. Have fun.
392 days ago
Juchtas is closed.
103 days ago
Athena is closed.
393 days ago
New server Troia is now open. Have fun.
138 days ago
New server Marathonas is now open. Have fun.
434 days ago
Herakleio is closed.
138 days ago
Psi is closed.
469 days ago
Delphi is closed.
158 days ago
New server Lamia is now open. Have fun.
481 days ago
New server Sparti is now open. Have fun.
201 days ago
New server Knossos is now open. Have fun.
509 days ago
Byzantium is closed.
229 days ago
Phi is closed.
509 days ago
 Page last updated in Tue, 20 Mar 2018 00:17:04 +0000