GrepolisgrNews
“War is sweet to those who have never experienced it.” (Pindar)
Troia
Sparti
Rethymno
Pella
Olympia
Naxos
Marathonas
Lamia
Knossos
Juchtas
Ithaca
Herakleio
Gythium
Ephesus
Delphi
Corinth
Byzantium
Omega
Hyperborea
Achilles
Athena
Psi
Chi
Phi
Upsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omicron
Xi
Nu
My
Lambda
Kappa
Iota
Theta
Eta
Zeta
Epsilon
Delta
Gamma
Beta
Alpha
world
edition
The Grepolis Daily
#1955
Fri, 24 Nov 2017
New server Troia is now open. Have fun.
22 days ago
New server Marathonas is now open. Have fun.
318 days ago
Herakleio is closed.
22 days ago
Psi is closed.
353 days ago
Delphi is closed.
42 days ago
New server Lamia is now open. Have fun.
365 days ago
New server Sparti is now open. Have fun.
85 days ago
New server Knossos is now open. Have fun.
393 days ago
Byzantium is closed.
113 days ago
Phi is closed.
393 days ago
New server Rethymno is now open. Have fun.
132 days ago
Chi is closed.
458 days ago
Ephesus is closed.
134 days ago
New server Juchtas is now open. Have fun.
464 days ago
Gythium is closed.
145 days ago
New server Ithaca is now open. Have fun.
513 days ago
Corinth is closed.
153 days ago
Upsilon is closed.
544 days ago
New server Pella is now open. Have fun.
189 days ago
New server Herakleio is now open. Have fun.
569 days ago
New server Olympia is now open. Have fun.
237 days ago
New server Gythium is now open. Have fun.
616 days ago
New server Naxos is now open. Have fun.
276 days ago
Sigma is closed.
649 days ago
Athena is closed.
277 days ago
New server Ephesus is now open. Have fun.
654 days ago
 Page last updated in Fri, 24 Nov 2017 00:09:50 +0000