GrepolisgrNews
“Ah, yes, mere infantry - poor beggars...” (Plautus)
Farsala
Edessa
Delos
Calydon
Varis
Aktion
Zakros
Troia
Sparti
Rethymno
Pella
Olympia
Naxos
Marathonas
Lamia
Knossos
Juchtas
Ithaca
Herakleio
Gythium
Ephesus
Delphi
Corinth
Byzantium
Hyperborea
Achilles
Athena
Omega
Psi
Chi
Phi
Upsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omicron
Xi
Nu
My
Lambda
Kappa
Iota
Theta
Eta
Zeta
Epsilon
Delta
Gamma
Beta
Alpha
world
edition
The Grepolis Daily
#2286
Sun, 21 Oct 2018
Rethymno is closed.
8 days ago
Omega is closed.
294 days ago
Pella is closed.
31 days ago
New server Zakros is now open. Have fun.
311 days ago
New server Farsala is now open. Have fun.
32 days ago
Ithaca is closed.
313 days ago
Naxos is closed.
52 days ago
Juchtas is closed.
318 days ago
New server Edessa is now open. Have fun.
96 days ago
New server Troia is now open. Have fun.
353 days ago
Olympia is closed.
113 days ago
Herakleio is closed.
353 days ago
New server Delos is now open. Have fun.
130 days ago
Delphi is closed.
373 days ago
Marathonas is closed.
147 days ago
New server Sparti is now open. Have fun.
416 days ago
New server Calydon is now open. Have fun.
172 days ago
Byzantium is closed.
444 days ago
New server Varis is now open. Have fun.
220 days ago
New server Rethymno is now open. Have fun.
463 days ago
Knossos is closed.
224 days ago
Ephesus is closed.
465 days ago
New server Aktion is now open. Have fun.
269 days ago
Gythium is closed.
476 days ago
Lamia is closed.
275 days ago
Corinth is closed.
484 days ago
 Page last updated in Sun, 21 Oct 2018 00:08:12 +0100