GrepolisgrNews
“It is the brave man's part to live with glory, or with glory die.” (Sophocles)
Varis
Aktion
Zakros
Troia
Sparti
Rethymno
Pella
Olympia
Naxos
Marathonas
Lamia
Knossos
Juchtas
Ithaca
Herakleio
Gythium
Ephesus
Delphi
Corinth
Byzantium
Hyperborea
Achilles
Athena
Omega
Psi
Chi
Phi
Upsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omicron
Xi
Nu
My
Lambda
Kappa
Iota
Theta
Eta
Zeta
Epsilon
Delta
Gamma
Beta
Alpha
world
edition
The Grepolis Daily
#2108
Thu, 26 Apr 2018
New server Varis is now open. Have fun.
42 days ago
New server Rethymno is now open. Have fun.
285 days ago
Knossos is closed.
46 days ago
Ephesus is closed.
287 days ago
New server Aktion is now open. Have fun.
91 days ago
Gythium is closed.
298 days ago
Lamia is closed.
97 days ago
Corinth is closed.
306 days ago
Omega is closed.
116 days ago
New server Pella is now open. Have fun.
342 days ago
New server Zakros is now open. Have fun.
133 days ago
New server Olympia is now open. Have fun.
390 days ago
Ithaca is closed.
135 days ago
New server Naxos is now open. Have fun.
429 days ago
Juchtas is closed.
140 days ago
Athena is closed.
430 days ago
New server Troia is now open. Have fun.
175 days ago
New server Marathonas is now open. Have fun.
471 days ago
Herakleio is closed.
175 days ago
Psi is closed.
506 days ago
Delphi is closed.
195 days ago
New server Lamia is now open. Have fun.
518 days ago
New server Sparti is now open. Have fun.
238 days ago
New server Knossos is now open. Have fun.
546 days ago
Byzantium is closed.
266 days ago
Phi is closed.
546 days ago
 Page last updated in Thu, 26 Apr 2018 00:15:53 +0100