GrepolisesNews
“I think the slain care little if they sleep or rise again.” (Aeschylus)
Lapithos
Catonia
Lalisos
Hermonasa
Gonnoi
Eubea
Dyme
Citera
Búlice
Apolonia
Zante
Tebas
Sesto
Rizenia
Paros
Oropo
Nicea
Míconos
Lindos
Cos
Idalion
Heloro
Gela
Hiperbórea
Belerofonte
Achilles
Farsala
Edessa
Delos
Calydon
Baris
Áccio
Zakros
Troya
Esparta
Rhethymnos
Pella
Naxos
Marathon
Lamia
Knossos
Juktas
Itaca
Heraclión
Gitión
Éfeso
Delfos
Corinto
Bizancio
Atenas
Omega
Psi
Chi
Phi
Ipsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omikron
Xi
Ni
Mi
Lambda
Kappa
Iota
Theta
Zeta
Epsilon
Delta
Gamma
Beta
Alpha
world
edition
The Grepolis Daily
#2224
Mon, 20 Aug 2018
Zante is closed.
12 days ago
New server Dyme is now open. Have fun.
291 days ago
Tebas is closed.
32 days ago
Míconos is closed.
293 days ago
New server Lapithos is now open. Have fun.
34 days ago
Cos is closed.
313 days ago
Paros is closed.
47 days ago
New server Citera is now open. Have fun.
356 days ago
New server Catonia is now open. Have fun.
68 days ago
Idalion is closed.
388 days ago
Oropo is closed.
105 days ago
Heloro is closed.
397 days ago
New server Lalisos is now open. Have fun.
110 days ago
New server Búlice is now open. Have fun.
401 days ago
Sesto is closed.
135 days ago
Lindos is closed.
419 days ago
New server Hermonasa is now open. Have fun.
158 days ago
New server Apolonia is now open. Have fun.
457 days ago
Rizenia is closed.
190 days ago
Gela is closed.
470 days ago
New server Gonnoi is now open. Have fun.
207 days ago
New server Zante is now open. Have fun.
506 days ago
New server Eubea is now open. Have fun.
249 days ago
New server Tebas is now open. Have fun.
545 days ago
Nicea is closed.
263 days ago
New server Sesto is now open. Have fun.
587 days ago
 Page last updated in Mon, 20 Aug 2018 00:09:03 +0100