GrepolisenNews
“Come home with this shield or upon it.” (A Spartan woman equips her son)
Gortyn
Epidamnos
Dion
Carystus
Byblos
Amisos
Tegea
Selymbria
Rhodes
Pagasae
Olous
Nagidos
Mesembria
Lato
Kasmenai
Imbros
Helike
Golgi
Emporion
Dimale
Carphi
Bhrytos
Abdera
Hyperborea
Bellerophon
Achilles
Zancle
Taras
Sinope
Rhammus
Pandosia
Olynthus
Nysa
Mochlos
Lapithos
Katane
Ialysos
Hermonassa
Gonnos
Eubea
Dyme
Cythera
Byllis
Apollonia
Zacynthus
Thebes
Sestos
Rizinia
Paros
Oropos
Nicaea
Myonia
Lindos
Kos
Idalium
Helorus
Gela
Farsala
Edessa
Delos
Calydon
Baris
Actium
Zakros
Troy
Sparta
Rhethymnos
Pella
Olympia
Naxos
Marathon
Lamia
Knossos
Juktas
Ithaca
Heraklion
Gythium
Ephesus
Delphi
Corinth
Byzantium
Athens
Omega
Psi
Chi
Phi
Upsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omicron
Xi
Nu
Mu
Lambda
Kappa
Iota
Theta
Eta
Zeta
Epsilon
Delta
Gamma
Beta
Alpha
world
edition
The Grepolis Daily
#2104
Sun, 22 Apr 2018
Nagidos is closed.
18 days ago
New server Amisos is now open. Have fun.
281 days ago
New server Gortyn is now open. Have fun.
41 days ago
New server Tegea is now open. Have fun.
290 days ago
Pagasae is closed.
71 days ago
Golgi is closed.
295 days ago
Imbros is closed.
77 days ago
Zancle is closed.
301 days ago
New server Epidamnos is now open. Have fun.
90 days ago
New server Selymbria is now open. Have fun.
339 days ago
Lato is closed.
119 days ago
New server Rhodes is now open. Have fun.
388 days ago
Kasmenai is closed.
130 days ago
Bhrytos is closed.
393 days ago
New server Dion is now open. Have fun.
132 days ago
Dimale is closed.
425 days ago
Sinope is closed.
144 days ago
New server Pagasae is now open. Have fun.
430 days ago
Emporion is closed.
174 days ago
Carphi is closed.
440 days ago
New server Carystus is now open. Have fun.
179 days ago
New server Olous is now open. Have fun.
472 days ago
Helike is closed.
208 days ago
Rhammus is closed.
475 days ago
New server Byblos is now open. Have fun.
239 days ago
New server Nagidos is now open. Have fun.
521 days ago
 Page last updated in Sun, 22 Apr 2018 00:10:01 +0100