GrepolisenNews
“The man who runs away will fight again.” (Menander)
Rhodes
Pagasae
Olous
Nagidos
Mesembria
Lato
Kasmenai
Imbros
Helike
Golgi
Emporion
Dimale
Carphi
Bhrytos
Abdera
Zancle
Sinope
Hyperborea
Bellerophon
Achilles
Taras
Rhammus
Pandosia
Olynthus
Nysa
Mochlos
Lapithos
Katane
Ialysos
Hermonassa
Gonnos
Eubea
Dyme
Cythera
Byllis
Apollonia
Zacynthus
Thebes
Sestos
Rizinia
Paros
Oropos
Nicaea
Myonia
Lindos
Kos
Idalium
Helorus
Gela
Farsala
Edessa
Delos
Calydon
Baris
Actium
Zakros
Troy
Sparta
Rhethymnos
Pella
Olympia
Naxos
Marathon
Lamia
Knossos
Juktas
Ithaca
Heraklion
Gythium
Ephesus
Delphi
Corinth
Byzantium
Athens
Omega
Psi
Chi
Phi
Upsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omicron
Xi
Nu
Mu
Lambda
Kappa
Iota
Theta
Eta
Zeta
Epsilon
Delta
Gamma
Beta
Alpha
world
edition
The Grepolis Daily
#1741
Mon, 24 Apr 2017
New server Rhodes is now open. Have fun.
25 days ago
New server Imbros is now open. Have fun.
356 days ago
Bhrytos is closed.
30 days ago
Olynthus is closed.
379 days ago
Dimale is closed.
62 days ago
Mochlos is closed.
385 days ago
New server Pagasae is now open. Have fun.
67 days ago
New server Helike is now open. Have fun.
404 days ago
Carphi is closed.
77 days ago
New server Golgi is now open. Have fun.
446 days ago
New server Olous is now open. Have fun.
109 days ago
Hermonassa is closed.
447 days ago
Rhammus is closed.
112 days ago
Byllis is closed.
447 days ago
New server Nagidos is now open. Have fun.
158 days ago
New server Emporion is now open. Have fun.
518 days ago
Taras is closed.
164 days ago
New server Dimale is now open. Have fun.
531 days ago
New server Mesembria is now open. Have fun.
179 days ago
Lapithos is closed.
550 days ago
New server Lato is now open. Have fun.
249 days ago
Dyme is closed.
565 days ago
New server Kasmenai is now open. Have fun.
300 days ago
New server Carphi is now open. Have fun.
591 days ago
Pandosia is closed.
345 days ago
Gonnos is closed.
605 days ago
 Page last updated in Mon, 24 Apr 2017 00:09:49 +0100