GrepolisenNews
“To an imperial city nothing is inconsistent which is expedient.” (Euphemus of Athens)
Selymbria
Rhodes
Pagasae
Olous
Nagidos
Mesembria
Lato
Kasmenai
Imbros
Helike
Golgi
Emporion
Dimale
Carphi
Bhrytos
Abdera
Zancle
Sinope
Hyperborea
Bellerophon
Achilles
Taras
Rhammus
Pandosia
Olynthus
Nysa
Mochlos
Lapithos
Katane
Ialysos
Hermonassa
Gonnos
Eubea
Dyme
Cythera
Byllis
Apollonia
Zacynthus
Thebes
Sestos
Rizinia
Paros
Oropos
Nicaea
Myonia
Lindos
Kos
Idalium
Helorus
Gela
Farsala
Edessa
Delos
Calydon
Baris
Actium
Zakros
Troy
Sparta
Rhethymnos
Pella
Olympia
Naxos
Marathon
Lamia
Knossos
Juktas
Ithaca
Heraklion
Gythium
Ephesus
Delphi
Corinth
Byzantium
Athens
Omega
Psi
Chi
Phi
Upsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omicron
Xi
Nu
Mu
Lambda
Kappa
Iota
Theta
Eta
Zeta
Epsilon
Delta
Gamma
Beta
Alpha
world
edition
The Grepolis Daily
#1775
Sun, 28 May 2017
New server Selymbria is now open. Have fun.
10 days ago
Pandosia is closed.
379 days ago
New server Rhodes is now open. Have fun.
59 days ago
New server Imbros is now open. Have fun.
390 days ago
Bhrytos is closed.
63 days ago
Olynthus is closed.
413 days ago
Dimale is closed.
95 days ago
Mochlos is closed.
419 days ago
New server Pagasae is now open. Have fun.
100 days ago
New server Helike is now open. Have fun.
437 days ago
Carphi is closed.
110 days ago
New server Golgi is now open. Have fun.
479 days ago
New server Olous is now open. Have fun.
142 days ago
Hermonassa is closed.
481 days ago
Rhammus is closed.
145 days ago
Byllis is closed.
481 days ago
New server Nagidos is now open. Have fun.
191 days ago
New server Emporion is now open. Have fun.
551 days ago
Taras is closed.
197 days ago
New server Dimale is now open. Have fun.
564 days ago
New server Mesembria is now open. Have fun.
213 days ago
Lapithos is closed.
584 days ago
New server Lato is now open. Have fun.
283 days ago
Dyme is closed.
599 days ago
New server Kasmenai is now open. Have fun.
334 days ago
New server Carphi is now open. Have fun.
625 days ago
 Page last updated in Sun, 28 May 2017 00:09:55 +0100