GrepolisdeNews
“It is pleasant, when the sea is high and the winds are dashing the waves about, to watch from the shores the struggles of another.” (Lucretius)
Helike
Golgi
Emporion
Dimale
Carphi
Bhrytos
Abdera
Zancle
Taras
Sinope
Rhamnous
Pandosia
Olynth
Nysa
Mochlos
Lapithos
Katane
Ialysos
Hermonassa
Dyme
Kythira
Elysium
Bellerophon
Achilles
Hyperborea
Gonnos
Euböa
Byllis
Apollonia
Zacynthus
Theben
Sestos
Rizinia
Paros
Oropos
Nicaca
Myonia
Lindos
Kos
Idalium
Helorus
Gela
Farsala
Edessa
Delos
Calydon
Baris
Actium
Zakros
Troja
Sparta
Rethymnon
Pella
Olympia
Naxos
Marathon
Lamia
Knossos
Juktas
Ithaca
Heraklion
Gythium
Ephesus
Delphi
Corinth
Byzanz
Athen
Omega
Psi
Chi
Phi
Ypsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omikron
Xi
Ny
My
Lambda
Kappa
Iota
Theta
Eta
Zeta
Epsilon
Delta
Gamma
Beta
Alpha
world
edition
The Grepolis Daily
#2008
Tue, 16 Jan 2018
Katane is closed.
8 days ago
New server Bhrytos is now open. Have fun.
290 days ago
New server Helike is now open. Have fun.
33 days ago
New server Abdera is now open. Have fun.
335 days ago
Euböa is closed.
36 days ago
New server Zancle is now open. Have fun.
378 days ago
Ialysos is closed.
71 days ago
Theben is closed.
392 days ago
New server Golgi is now open. Have fun.
75 days ago
New server Taras is now open. Have fun.
417 days ago
Gonnos is closed.
97 days ago
New server Sinope is now open. Have fun.
447 days ago
Apollonia is closed.
136 days ago
New server Rhamnous is now open. Have fun.
517 days ago
New server Emporion is now open. Have fun.
139 days ago
Sestos is closed.
517 days ago
Rizinia is closed.
182 days ago
New server Pandosia is now open. Have fun.
567 days ago
New server Dimale is now open. Have fun.
185 days ago
New server Olynth is now open. Have fun.
623 days ago
Zacynthus is closed.
226 days ago
Lindos is closed.
639 days ago
Byllis is closed.
239 days ago
Nicaca is closed.
662 days ago
New server Carphi is now open. Have fun.
241 days ago
New server Nysa is now open. Have fun.
671 days ago
 Page last updated in Tue, 16 Jan 2018 00:09:28 +0000