GrepolisdeNews
“If a man does not know to what port he is sailing, no wind is favourable.” (Seneca the Younger)
Emporion
Dimale
Carphi
Bhrytos
Abdera
Zancle
Taras
Sinope
Rhamnous
Pandosia
Olynth
Nysa
Mochlos
Lapithos
Katane
Ialysos
Hermonassa
Gonnos
Euböa
Dyme
Kythira
Elysium
Bellerophon
Achilles
Hyperborea
Byllis
Apollonia
Zacynthus
Theben
Sestos
Rizinia
Paros
Oropos
Nicaca
Myonia
Lindos
Kos
Idalium
Helorus
Gela
Farsala
Edessa
Delos
Calydon
Baris
Actium
Zakros
Troja
Sparta
Rethymnon
Pella
Olympia
Naxos
Marathon
Lamia
Knossos
Juktas
Ithaca
Heraklion
Gythium
Ephesus
Delphi
Corinth
Byzanz
Athen
Omega
Psi
Chi
Phi
Ypsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omikron
Xi
Ny
My
Lambda
Kappa
Iota
Theta
Eta
Zeta
Epsilon
Delta
Gamma
Beta
Alpha
world
edition
The Grepolis Daily
#1896
Tue, 26 Sep 2017
Apollonia is closed.
24 days ago
New server Rhamnous is now open. Have fun.
404 days ago
New server Emporion is now open. Have fun.
27 days ago
Sestos is closed.
404 days ago
Rizinia is closed.
70 days ago
New server Pandosia is now open. Have fun.
455 days ago
New server Dimale is now open. Have fun.
73 days ago
New server Olynth is now open. Have fun.
511 days ago
Zacynthus is closed.
114 days ago
Lindos is closed.
527 days ago
Byllis is closed.
127 days ago
Nicaca is closed.
549 days ago
New server Carphi is now open. Have fun.
129 days ago
New server Nysa is now open. Have fun.
558 days ago
New server Bhrytos is now open. Have fun.
178 days ago
New server Mochlos is now open. Have fun.
600 days ago
New server Abdera is now open. Have fun.
222 days ago
New server Lapithos is now open. Have fun.
602 days ago
New server Zancle is now open. Have fun.
265 days ago
New server Katane is now open. Have fun.
602 days ago
Theben is closed.
279 days ago
Gela is closed.
602 days ago
New server Taras is now open. Have fun.
304 days ago
Farsala is closed.
602 days ago
New server Sinope is now open. Have fun.
334 days ago
Paros is closed.
727 days ago
 Page last updated in Tue, 26 Sep 2017 00:09:12 +0100