GrepolisczNews
“War is sweet to those who have never experienced it.” (Pindar)
Paros
Oropos
Nicaea
Myonia
Lindos
Kos
Idalium
Herolus
Gela
Farsala
Edessa
Délos
Kalydón
Baris
Actium
Zakros
Trója
Sparta
Rhethymnos
Pella
Olympia
Naxos
Marathón
Lamia
Knóssos
Juktas
Ithaka
Heraklion
Gythium
Efez
Delfy
Korint
Byzantium
Athény
Omega
Psí
Hyperborea
Achilles
Chí
Ypsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omikron
Xi
Lambda
Kappa
Iota
Theta
Eta
Zeta
Epsilon
Delta
Gama
Beta
Alfa
world
edition
The Grepolis Daily
#2770
Mon, 17 Feb 2020
New server Paros is now open. Have fun.
4 days ago
Rhethymnos is closed.
215 days ago
Edessa is closed.
27 days ago
Actium is closed.
218 days ago
Idalium is closed.
30 days ago
Farsala is closed.
243 days ago
New server Oropos is now open. Have fun.
40 days ago
New server Herolus is now open. Have fun.
249 days ago
New server Nicaea is now open. Have fun.
95 days ago
Kalydón is closed.
271 days ago
Naxos is closed.
112 days ago
New server Gela is now open. Have fun.
321 days ago
New server Myonia is now open. Have fun.
131 days ago
Baris is closed.
354 days ago
New server Lindos is now open. Have fun.
166 days ago
New server Farsala is now open. Have fun.
363 days ago
New server Kos is now open. Have fun.
173 days ago
New server Edessa is now open. Have fun.
404 days ago
Zakros is closed.
191 days ago
Olympia is closed.
421 days ago
Sparta is closed.
191 days ago
Pella is closed.
424 days ago
Trója is closed.
198 days ago
New server Délos is now open. Have fun.
454 days ago
New server Idalium is now open. Have fun.
215 days ago
New server Kalydón is now open. Have fun.
461 days ago
 Page last updated in Mon, 17 Feb 2020 00:07:23 +0000