GrepolisczNews
“Divide and conquer.” (Maxim)
Zakynthos
Théby
Sestos
Rizinia
Paros
Myonia
Lindos
Délos
Hyperborea
Achilles
Oropos
Nicaea
Kos
Idalium
Herolus
Gela
Farsala
Edessa
Kalydón
Baris
Actium
Zakros
Trója
Sparta
Rhethymnos
Pella
Olympia
Naxos
Marathón
Lamia
Knóssos
Juktas
Ithaka
Heraklion
Gythium
Efez
Delfy
Korint
Byzantium
Athény
Omega
Psí
Chí
Ypsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Xi
Omikron
Lambda
Kappa
Iota
Theta
Zeta
Alfa
world
edition
The Grepolis Daily
#2938
Mon, 03 Aug 2020
Server Oropos is now closed.
36 days ago
New server Zakynthos is now open.
53 days ago
Server Herolus is now closed.
69 days ago
 Page last updated in 2020-08-03 00:38:14