GrepolisbrNews
“To an imperial city nothing is inconsistent which is expedient.” (Euphemus of Athens)
Byllis
Apolônia
Zaquintos
Tebas
Sestos
Rizinia
Paros
Oropo
Niceia
Míconos
Lindos
Kos
Idalium
Hiperbórea
Aquiles
Helorus
Gela
Farsala
Edessa
Delos
Calydon
Baris
Áccio
Zakros
Tróia
Sparta
Rhethymnos
Pela
Olímpia
Naxos
Maratona
Lamia
Knossos
Juktas
Ítaca
Heraclião
Gytheio
Éfeso
Delfos
Corinto
Bizâncio
Atenas
Omega
Psi
Chi
Phi
Upsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omicron
Xi
Ny
My
Lambda
Kappa
Iota
Theta
Eta
Zeta
Epsilon
Delta
Gamma
Beta
Alfa
world
edition
The Grepolis Daily
#1741
Mon, 24 Apr 2017
New server Byllis is now open. Have fun.
24 days ago
Farsala is closed.
360 days ago
New server Apolônia is now open. Have fun.
62 days ago
New server Niceia is now open. Have fun.
403 days ago
Kos is closed.
88 days ago
New server Míconos is now open. Have fun.
445 days ago
Idalium is closed.
103 days ago
New server Lindos is now open. Have fun.
447 days ago
New server Zaquintos is now open. Have fun.
104 days ago
Edessa is closed.
447 days ago
New server Tebas is now open. Have fun.
153 days ago
Áccio is closed.
518 days ago
New server Sestos is now open. Have fun.
179 days ago
New server Kos is now open. Have fun.
567 days ago
New server Rizinia is now open. Have fun.
251 days ago
Calydon is closed.
622 days ago
Helorus is closed.
252 days ago
New server Idalium is now open. Have fun.
650 days ago
Gela is closed.
296 days ago
Baris is closed.
650 days ago
New server Paros is now open. Have fun.
301 days ago
Olímpia is closed.
665 days ago
Delos is closed.
349 days ago
Tróia is closed.
688 days ago
New server Oropo is now open. Have fun.
356 days ago
Delfos is closed.
706 days ago
 Page last updated in Mon, 24 Apr 2017 00:09:49 +0100