GrepolisbrNews
“When one side goes against the enemy with the gods' gift of stronger morale, then their adversaries, as a rule, cannot withstand them.” (Xenophon)
Eubeia
Dyme
Citera
Byllis
Apolônia
Zaquintos
Tebas
Sestos
Rizinia
Paros
Oropo
Niceia
Míconos
Lindos
Kos
Idalium
Hiperbórea
Aquiles
Helorus
Gela
Farsala
Edessa
Delos
Calydon
Baris
Áccio
Zakros
Tróia
Sparta
Rhethymnos
Pela
Olímpia
Naxos
Maratona
Lamia
Knossos
Juktas
Ítaca
Heraclião
Gytheio
Éfeso
Delfos
Corinto
Bizâncio
Atenas
Omega
Psi
Chi
Phi
Upsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omicron
Xi
Ny
My
Lambda
Kappa
Iota
Theta
Eta
Zeta
Epsilon
Delta
Gamma
Beta
Alfa
world
edition
The Grepolis Daily
#1896
Tue, 26 Sep 2017
New server Eubeia is now open. Have fun.
28 days ago
New server Tebas is now open. Have fun.
308 days ago
Oropo is closed.
32 days ago
New server Sestos is now open. Have fun.
334 days ago
Paros is closed.
51 days ago
New server Rizinia is now open. Have fun.
406 days ago
New server Dyme is now open. Have fun.
73 days ago
Helorus is closed.
407 days ago
Niceia is closed.
90 days ago
Gela is closed.
451 days ago
Lindos is closed.
118 days ago
New server Paros is now open. Have fun.
456 days ago
New server Citera is now open. Have fun.
127 days ago
Delos is closed.
504 days ago
Míconos is closed.
139 days ago
New server Oropo is now open. Have fun.
511 days ago
New server Byllis is now open. Have fun.
179 days ago
Farsala is closed.
515 days ago
New server Apolônia is now open. Have fun.
217 days ago
New server Niceia is now open. Have fun.
558 days ago
Kos is closed.
243 days ago
New server Míconos is now open. Have fun.
600 days ago
Idalium is closed.
258 days ago
New server Lindos is now open. Have fun.
602 days ago
New server Zaquintos is now open. Have fun.
259 days ago
Edessa is closed.
602 days ago
 Page last updated in Tue, 26 Sep 2017 00:09:12 +0100