GrepolisbrNews
“Who was the first that forged the deadly blade? Of rugged steel his savage soul was made.” (Tibullus)
Lapithos
Katane
Lalyssos
Hermonassa
Gonnos
Eubeia
Dyme
Citera
Byllis
Apolônia
Zaquintos
Tebas
Sestos
Rizinia
Paros
Oropo
Niceia
Míconos
Lindos
Kos
Idalium
Hiperbórea
Aquiles
Helorus
Gela
Farsala
Edessa
Delos
Calydon
Baris
Áccio
Zakros
Tróia
Sparta
Rhethymnos
Pela
Olímpia
Naxos
Maratona
Lamia
Knossos
Juktas
Ítaca
Heraclião
Gytheio
Éfeso
Delfos
Corinto
Bizâncio
Atenas
Omega
Psi
Chi
Phi
Upsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omicron
Xi
Ny
My
Lambda
Kappa
Iota
Theta
Eta
Zeta
Epsilon
Delta
Gamma
Beta
Alfa
world
edition
The Grepolis Daily
#2108
Thu, 26 Apr 2018
New server Lapithos is now open. Have fun.
Today
Lindos is closed.
330 days ago
New server Katane is now open. Have fun.
43 days ago
New server Citera is now open. Have fun.
339 days ago
Tebas is closed.
57 days ago
Míconos is closed.
351 days ago
New server Lalyssos is now open. Have fun.
92 days ago
New server Byllis is now open. Have fun.
391 days ago
Rizinia is closed.
94 days ago
New server Apolônia is now open. Have fun.
429 days ago
Zaquintos is closed.
109 days ago
Kos is closed.
455 days ago
New server Hermonassa is now open. Have fun.
132 days ago
Idalium is closed.
470 days ago
New server Gonnos is now open. Have fun.
182 days ago
New server Zaquintos is now open. Have fun.
471 days ago
New server Eubeia is now open. Have fun.
240 days ago
New server Tebas is now open. Have fun.
520 days ago
Oropo is closed.
244 days ago
New server Sestos is now open. Have fun.
546 days ago
Paros is closed.
263 days ago
New server Rizinia is now open. Have fun.
617 days ago
New server Dyme is now open. Have fun.
285 days ago
Helorus is closed.
618 days ago
Niceia is closed.
302 days ago
Gela is closed.
662 days ago
 Page last updated in Thu, 26 Apr 2018 00:15:53 +0100