GrepolisbrNews
“The valiant profit more their country than the finest, cleverest speakers.” (Plautus)
Gonnos
Eubeia
Dyme
Citera
Byllis
Apolônia
Zaquintos
Tebas
Sestos
Rizinia
Paros
Oropo
Niceia
Míconos
Lindos
Kos
Idalium
Hiperbórea
Aquiles
Helorus
Gela
Farsala
Edessa
Delos
Calydon
Baris
Áccio
Zakros
Tróia
Sparta
Rhethymnos
Pela
Olímpia
Naxos
Maratona
Lamia
Knossos
Juktas
Ítaca
Heraclião
Gytheio
Éfeso
Delfos
Corinto
Bizâncio
Atenas
Omega
Psi
Chi
Phi
Upsilon
Tau
Sigma
Rho
Pi
Omicron
Xi
Ny
My
Lambda
Kappa
Iota
Theta
Eta
Zeta
Epsilon
Delta
Gamma
Beta
Alfa
world
edition
The Grepolis Daily
#1955
Fri, 24 Nov 2017
New server Gonnos is now open. Have fun.
29 days ago
New server Zaquintos is now open. Have fun.
319 days ago
New server Eubeia is now open. Have fun.
87 days ago
New server Tebas is now open. Have fun.
368 days ago
Oropo is closed.
91 days ago
New server Sestos is now open. Have fun.
393 days ago
Paros is closed.
110 days ago
New server Rizinia is now open. Have fun.
465 days ago
New server Dyme is now open. Have fun.
132 days ago
Helorus is closed.
466 days ago
Niceia is closed.
149 days ago
Gela is closed.
510 days ago
Lindos is closed.
177 days ago
New server Paros is now open. Have fun.
515 days ago
New server Citera is now open. Have fun.
186 days ago
Delos is closed.
563 days ago
Míconos is closed.
198 days ago
New server Oropo is now open. Have fun.
570 days ago
New server Byllis is now open. Have fun.
238 days ago
Farsala is closed.
574 days ago
New server Apolônia is now open. Have fun.
277 days ago
New server Niceia is now open. Have fun.
618 days ago
Kos is closed.
303 days ago
New server Míconos is now open. Have fun.
660 days ago
Idalium is closed.
318 days ago
New server Lindos is now open. Have fun.
661 days ago
 Page last updated in Fri, 24 Nov 2017 00:09:50 +0000